MİKROÇİP

Pirinç tanesi büklüğündeki bu aygıt deri altına kendisine has bir enjektörle yerleştirilerek kalıcı bir kimlik oluşturmaktadır .Bir okuyucu aletiyle deri üzerinden bilgiler okunabiliniyor ve internet ağı vastasıyla sahibine ulaşılabiliniyor.
Ancak bir iğne yapımı kadar ağrısı olan mikroçip uygulaması dünyada binlerce pet’i ailesine kavuşturmuştur.
 

Biz merkezimizde dünyada en yaygın kullanılan ve geçerli olan mikroçip markalarını kullanılmaktayız.